Reference: Volume 79 (1995), Part No. 1, Section 1, Page 126

Judgement Details


Date
10/05/1995
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOSEPH U ALEXANDER CIANTAR vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL SSEMPLICEMENTI FRIVOLI U VESSATORJU - APPLIKABILITA` - ARTIKOLU INTRODOTT WARA LI SEHH REAT - HLAS TA` DANNI - PIENA JEW KUMPENS - SUSPENDED SENTENCE
Summary
Il-Qorti rriteniet li hawnhekk, "sempliciemnt", tfisser li t-tqanqil tal-kwistjoni biex isir referenza, jew it-tlba fir-riors quddiem il-Prim'Awla - ikunu, mal-ewwel jidhru li huma vani, nieqsa mis-serjeta`, manifestament nieqsa mis-sens, u ma jisthoqqilhomx atetzjoni (ara Qorti Kostituzzjonali Mifsud vs l-Avukat Generali LXXIV.1.234) u dan kollu b'mod tant car illi tqanqil dik it-talba huma effettivamnet frivoli. U l-istess ghandu jinghad ghall-konkluzjonjiet l-ohra ta` vessatorjeta` fejn tantma jkunx hemm ragunijiet sufficjenti biex isostnu it-tqanqil jew it-talba, illi allura l-motivazzjoni li ghalihom sar tkun li ddejjaq u tirrta lill-kotro-parti (ibid). IL-Qorti rretneiet li dan ma kienx il-kaz in dezamina. Izda fil-mertu cahdet l-appella ghax ir-rikorrenti ma uzawx il-mezzi tal-ligi ordinarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info