Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 305

Judgement Details


Date
14/02/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
GIOVANNI SAMMUT ET vs AURELIO SAMMUT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HTIEGA TA' KITBA - KO-PROPRJETA' - WEGHDA TA' QASMA BONARJA
Summary
La darba l-artikolu 1233 jirrikjedi l-iskrittura ghall-konvenzjonijiet li jimportaw promessa ta' trasferiment jew akkwist ta' kull dritt iehor fuq beni immobbli l-ligi tkopri wkoll il-htiega tal-kitbaad validatatem anke ghal ftehim ta' promessa ta' divizjoni ta' immobbli. Dan ghaliex jekk id-divizjoni ma timportax trasferimenti jew akkwist tad-dritt ta' proprjeta d-divizjoni timportax trasferiment jew akkwist tad-dritt ta' proprjeta' d-divizjoni timporta dejjem trasferiment u/jew akkwist ta' drittijiet ohra fuq il-beni divizi. Il-ftehim bejn il-partijiet kien kuntratt li bih i-partijiet b'xi haga li jaghtu, iweghdu jew izommu jevitaw kawza li tkun sejra ssir; u dan per se jimplika li tkun sehhet transazzjoni kif jghid l-artikolu 1718 tal-Kodici Civili. Tali ftehim kellu ad validatem ikun assoggettat ghal wiehed bil-kitba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info