Referenza: Volum 79 (1995), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 97

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/04/1995
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
ROSE ANNE GALEA vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD TA' INKJESTA - BORD TA` - DISKRIMINAZZJONI - DIXXIPLINA - GUSTIZZJA NATURALI - IMPJEGAT MAL-GVERN - KUMMSSJONI TAS-SERVIZZ PUBBLIKU - SMIEGH XIERAQ - TRIBUNAL INDIPENDENTI U IMPARZJALI - UFFICJAL PUBBLIKU
Fil-Qosor
Ir-rikorrent kienet ufficjal pubbliku fl-impjieg tal-Gvern. Wara li kienet nzammet Bord ta` Inkjesta, gie kostitwit Bord ta` Dixxiplina biex jittiehdu proceduri dixxiplkinari kontra r-rikorrenti. Ir-rikorrenti allegat ksur tad-drittijiet taghha fundamentali fis-sen li ma kinitx qeghda tinghata smiegh xieraq u kienet vittma ta` diskriminazjzoni. IL-Pim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti u din issa appellat quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Bord ta` Inkjesta ma huwiex tribunal ghall-finijiet ta` l-esercizzju tad-dritt fudamentali ghal smiegh xieraq meta jkun kosttwit taht l-artikolu 3 tal-Kapitolu 273, billi hawn il-funzjoni tal-Bord hija purament investigattiva. pero` skond l-artikolu 4 ta` l-istess Att dak il-Bord jista jinghata funzjonijiet ohra; f'dan il-kaz inghata wkoll l-inkarigu li jiddeciedi kienx hemm nuqqas da parti ta` l-impjegata. B'dan il-mod il-Bord kellu jigi meqjus bhala tirbunal ghall-fini ta` l-artikolu6 tal-Konvenzjoni Ewropeja. Pero`, biex l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni u l-artikolu 39 tal-Kostituzzjoni japplikaw, d-drittijiet u obbligi involuti quddiem il-Bord jridu jkun ta` natura civili jew kriminali. F'dan il-kaz id-decizjoni tal-Bord ta` Inkjesta kienet wahda ta` natura amministrattiva u ghalhekk l-artikoli in kwitjoni ma kinux applikabbli. Il-Qorti rriteniet ukoll li ma kinitx tirizulta diskriminazzjoni ghaliex kien jonqos is-sottostrat ta` fatt necessarju ghal dan. Il-Qorti ddistingwiet id-diskriminazjzoni kif projbita fil-Konvenzjoni minn dik kontemplata fil-Kosituzzjoni. Il-Qorti osservat li n-nuqqas ta` awtorita` pubblika li tiehu passi dixxiplinari kontra xi whud tista` fil-kawzi kongruwi tammonta ghal diskrimnazzjoni. Pero` f'dan il-kaz kien jonqos l-element ta` paragun bejn sitwazzjonijiet realment simili.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni