Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 291

Judgement Details


Date
06/02/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
EMANUEL DEBONO vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
L-ATT TA' L-1987 DWAR IS-SIGURTA' SOCJALI - PENSJONI DWAR SERVIZZI
Summary
Dan huwa appell kontra d-decizjoni ta' l-arbitru mahtur taht l-Att ta' l-1987 dwar is-Sigurta' Socjali. Din il-Qorti ma tistax taqbel mas-sottomissjoni ta' l-appellant li fl-applikazzjoni tal-ligi kif inhi vigenti llum hemm rikjest li biex pensjoni tas-servizz tkun verament pensjoni tas-servizz trid tkun imhallsa mill-principal lill-impjegat b'mod li anke jekk relatata esklussivament ma' l-ghotita' servizz fil-passat ma tkunx pensjoni tas-servizz jekk tkun moghtija minn haddiehor. Dak li tirrikjedi l-ligi huwa n-ness bejn il-hlas jew il-percepiment tal-pensjoni mas-servizz li jkun inghata qabel imma mhux necessarju li l-hlas isir mill-principal; hu ovvju ghalhekk li l-legislatur ried biexjigi stabbilit jekk pensjoni hix wahda tas-servizz jew le li wiehed jikkoncentra mhux fuq min ikunqed ihallas dik il-pensjoni jew gratifikazzjoni izda x'inhi verament il-kawza ta' dak il-hlas; u dakli tirrikjedi l-ligi huwa biss li dak il-hlas ta' pensjoni jew gratifikazzjoni jkun "dwar servizzili jkunu qabel inghataw f'Malta jew barra minn Malta".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info