Referenza: Volum 79 (1995), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 205

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/07/1995
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
LAWRENCE SIVE ROXANNE CASSAR vs L-ONOVEROLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT TAT-TWELID - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - PRIVACY - PRIVATEZZA - REGISTRU PUBBLIKU - TRANSESSWALI
Fil-Qosor
Ir-rikorrent kienet transesswali u kienet qieghda titlob li l-att tat-twelid taghha jinbidel biex jirrifletti l-kundizzjoni prezenti taghha. Hija allegat li bin-nuqqas ta' bdil tac-certifikat hija kienet qieghda ssofri lezjoni fid-dritt fundamentali taghha ghall-privacy u ghalhekk talbet rimedju.Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talba tar-rikorrenti billi sabet li l-posizzjoni tal-ligiMaltija kienet tilledi d-dritt ghall-privatezza taghha u ordnat li ssir korrezzjoni fl-att tat-twelid. Il-Qorti Kostituzzjonali rrevokat u cahdet it-talbiet tar-rikorrenti. L-att tat-twelid skond il-ligi Maltija jirrifletti l-posizzjoni ta' l-individwu fid-data tat-twelid tieghu. Jekk dak l-att ikun korrett allura ma jigux permessi emendi ghalih. Il-fatt li tali emendi ma jigux permessi ma jista qatt iwassal ghall-konkluzjoni li l-privatezza ta' l-individwu koncernat qieghda tigi vjolata jewmenomata. Ic-certifikat huwa biss riflessjoni storika tal-fatti kif kienu fil-mument tat-twelid tat-tarbija. Il-Qorti kkummentat hekk: "fis-sentenza appellata din il-kwalita' tal-problema - l-interess generali u l-interess tar-rikorrent - ma gietx verament investita. U ghal din il-Qorti din hijaverament l-unika diffikulta' fil-kwistjoni kollha, ghaliex altrimenti, kieku mhux ghal dan l-interess komunitarju, l-Istat ma kienx ikun b'ebda mod intitolat li jindahal fi kwistjoni bhal din. Il-kontroll statali, li dejjem qeghdin izidu imposizzjonijiet ghall-identifikazzjoni tac-cittadin, bhal per ezempju l-Att dwar il-Karti ta' Identita' ta' l-1976 - Kap. 258 - inevitabbilment dejjem qeghdinicekknu l-arja tal-privat ta' l-individwu. Dawn huma kollha bazati fuq il-klassifika dualistika ta'l-ezistenza umana bazata fuq is-sess - maskil/femminili. Hija din ir-realta' li tohloq certi problemi meta l-istess realta' tinbidel u tispicca dik l-istaticita' li hija prezunta fil-maggoranza kbira tac-cittadini debitament skedati".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni