Reference: Volume 79 (1995), Part No. 5, Section 1, Page 1446

Judgement Details


Date
08/03/1995
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA` MALTA vs GLEN SIVE JOHN DEBATTISTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Bir-reat ta` truffa kkontemplat fl-artikolu 308 tal-Kodici Kriminali, il-ligi iktar mill-interss socjali tal-fiducja reciproka fir-rapporti patrimonjali individwali, hawn qed jitutela l-interss pubbliku li jimpedixxi l-uzu ta` l-ingann u tar-raggiri li jinducu bniedem jiddisponi minn gid li fil-korsnormali tan-negozju ma kienx jaghmel. Biex ikun hemm ir-reat ta` truffa, il-manuvri jew raggiri jridu jkunu ta` natura li jimpressjonaw bniedem ta` prudenza u sagacja ordinarja, li jkunu frawdolentiu li jkunu impjegati biex jipperswadu bl-assistenza ta` fatti li jqajmu s-sentimenti ohra msemmijamil-ligi. Biex ikun hemm ir-reat ta` truffa, ghal dawk li huma artifizji mhiex bizzejjed is-semplici gidba, izda jinhtieg li jkun hemm ukoll l-apparat estern li jaghti fidi lil dik il-gidba. Irid ikun hemm dik l-impostura li tikkostringi lil dak li jkun li jemmen li nehhi kull suspett u li tipparalizza d-diligenza ta` l-iffrodat u tissorprendilu l-buona fede tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info