Referenza: Volum 79 (1995), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 33

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/03/1995
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
PHILIP SPITERI vs SAMMY MEILAQ NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMPJIEG - LIBERTA' TA' ASSOCJAZZJONI - LIBERTA` TA` ESPRESSJONI - PERSUNA GURIDIKA - RIMEDJI ORDINARJI - STAT - TRIBUNAL INDUSTRIJALI
Fil-Qosor
Ir-rikorrent kien impjegat tal-Malta Drydocks. Huwa allega dskriminazzjoni fil-konfront tieghu billi ma inghatax sahra. Huwa ppretenda li dan kien sar bili huwa ma kienx membru tal-Generla Workers Union. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili sabet favur ir-rikorrent. IL-Qorti Kostituzzjonali kkomfermat.L-intimat fl-appell ippretneda li bhala persuna guridika distinta mill-Istat huwa ma setax jigi azzjonat ghall-ksur tad-drittijiet fudnamentali. Dan ma kiens korrett; meta l-Konvenzjoni Ewropeja giet inkorporata fil-ligi Maltija giet ligi li tapplika ghal kulhadd u r-rikorrent kien intitolat ghalrimedju taht dik il-ligi anke kontra persuna guridika li ma kinitx l-Istat. Dwar id-disponibilita`ta` rimedji ordinarji disponibbli ghar-rikkorent biex ikollu rimedju ghad-dannu li qed jillamenta,bhala principju generali dawn ghandhom jigu adoperati, u r-rikors ghall-organi gudizzjarji ta` natura kostituzzjonali ghandu jsir wara lil-ordinarji jigu ezawrit jew meta m'humiex disponibbli." Il-Qorti pero` ziedet tosserva li "....meta l-oggett in kawza jkun ta` natura komplessa - u jkollu kwistjonijiet li ghandhom rimedju f'xi ligi ohra, u ohrajn li m'ghandhom, rimedju hlief kostituzzjonali -allura ghandha tipprevali din l-ahhar azzjoni". Ghalhekk ma setax jinghad f'dan il-kaz li kellhom jigu qabel esawrii r-rimedji ordianrji. Dwar id-dritt ta` assocajzzjoni l-Qorti osservat li dak id-dritt kellu jigi kunsidrat bhala li jinkorpora fih id-dritt li wiehd ma jassocjaz uhu. Gahlehkk in-nuqqas ta` ghtoti ta` sahra ma setetx tigi gustifikata fuq il-bazi li r-rikorrent ma kienx membru tal-union fuq il-post tax-oghol. Anzi dan kien propju jammonta ghal diskriminazzjoni fit-tgawdija tad-drittijet fundamentali tieghu. Il-Qorti osservat ukoll lil -agir ta` l-intimat kien jammonta wkollghal vjolazzjoni tad-dritt ta` espressjoni tar-rikorrent, imma tali vjolazzjoni kienet assorbita fil-vjolazzjoni tad-dritt ta` assocjazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni