Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 2, Page 1003

Judgement Details


Date
29/11/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
AVUKAT EVELYN CARUANA DEMAJO NOE vs VIVIAN AGIUS COSTANTINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ESTRATT TAD-DECIZJONI - NECESSITA' TA' KOPJA AWTENTIKA TAD-DECIZJONI - RIKONOXXIMENT U REGISTRAZZJONI TA' DECIZJONI TA' TRIBUNAL EKKLESJASTIKU
Summary
Din is-sentenza kienet tirrigwarda talba ghar-rikonoxximent u r-registrazzjoni ta' decizjoni ta' Tribunal Ekklesjstiku esteru. Skond il-ligi, sabiex tigi rrikonoxxuta u rregistrata decizjoni ta' Tribunal Ekklesjastiku li tiddikjara n-nullita' ta' zwieg kattoliku, ir-rikorrent ghandu jipprezenta kopja awtentikata tad-decizjoni u dikjarazzjoni ta' esekuttivita' skond il-kodici kanoniku. Izda, f'dan il-kaz, ir-rikorrent ipproduca biss estratt tas-sentenza moghtija mit-Tribunal esteru. Dan, skondil-Qorti ta' l-Appell, ma jistax jinghad li jikkostitwixxi decizjoni li ghandha validita' u effettiskond id-Dritt Kanoniku u ghalhekk id-decizjoni ma setghetx tigi rrikonoxxuta u rregistrata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info