Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 2, Page 986

Judgement Details


Date
14/11/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
PERIT RAYMOND VASSALLO vs ANTHONY CUSHIERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EVAZJONI TA' LIGIJIET FISKALI - KAWZA ILLECITA JEW IPPROJBITA MIL-LIGI JEW KUNTRARJU GHALL-ORDNI PUBBLIKU - REXISSJONI TA' KUNTRATT - VALIDITA' TA' KONVENJU
Summary
Permezz ta' din is-sentenza il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili illi kienet iddikjarat illi konvenju bejn il-partijiet kien mhux biss ma jirrispekkjax il-volonta'u l-ftehim bejn il-kontraenti, izda kien dokument vizzjat b'illegalita' in kwantu mahsub biex jevadi l-ligijiet fiskali u jiddefrawda lill-Gvern Civili mit-taxxa dovuta tal-Boll fuq il-valur reali tal-proprjeta'. Il-konvenju necessarjament jippresupponi illi l-kontraenti kienu ser jaghmlu dikjarazzjoni illi l-kontraenti huma obbligati illi jaghmlu fuq il-kuntratt - abbuz dan illi jwassal ghas-sanzjonijiet li tikkontempla ukoll il-ligi tal-boll fuq il-kuntratti. Il-Qorti ddikjarat illi hija bla effett kwalunkwe obbligazzjoni maghmula bil-kawaza illecita u l-kawza hija illecita meta hija pprojbita mil-ligi jew kuntrarju ghall-ghemil xieraq jew ghall-ordni pubbliku u l-konvenzjoni hija kontra l-ordni pubbliku meta hija kontra l-interess generali. Gie ritenut ukoll illi l-legislazzjoni ta'natura fiskali hi minnha nnifsha ta' ordni pubbliku in kwantu hu prezunt li saret fl-interess komuni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info