Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 831

Judgement Details


Date
02/07/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
ANTHONY ZAMMIT CUTAJAR BHALA DIRETTUR U GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' MIJOTO LIMITED vs L-AVUKAT DOTTOR CAROLE ZAMMIT MONTEBELLO BHALA MANDATARJA SPECJALI TA' L-ASSENTI JOSEPH M. VASSALLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD LI JIRREGOLA L-KERA - KERA - NON-USO - RIPREZA TA' PUSSESS - ZGUMBRAMENT
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza tal-Bord li Jirregola l-Kera ghaliex sabet illi l-intimat ma kienx baqa' juza u joqghod fil-fond de quo u ordnat ir-ripreza tal-pussess tar-rikorrenti u l-izgumbrament ta' l-intimat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info