Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 804

Judgement Details


Date
02/07/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
IGINO TRAPANI GALEA FERIOL ET vs JANE MART JIMMY AGIUS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
REKWIZITI TA' - RES JUDICATA
Summary
Appell minn decizjoni tal-Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba' fejn giet michuda talba ghar-ripreza ta' pussess. Ir-rikorrenti kienu pproponew kawza antecedentement fuq l-istess premessi minghajrsuccess, fejn ma kienx hemm, bhala parti, r-ragel ta' wahda mir-rikorrenti li pero' kien parti fit-tieni rikors. Il-Bord fl-ewwel grad laqa' l-eccezzjoni ta' res judicata. Il-Qorti ta' l-Appell irribadiet it-tliet rekwiziti essenzjali tradizzjonalment indikati mill-gurisprudenza sabiex tirnexxi l-eccezzoni ta' res judicata u cjoe' - eadem persona, eadem res u eadem causa petendi. Dan ma kienxifisser, irriteniet il-Qorti ta' l-Appell, li l-istess promoturi ta' l-istess procedura setghu jipproponu mill-gdid kawza identika bl-inseriment ta' persuna li l-presenza taghhom ma kinitx verament necessarja mill-aspett legali. Giet ikkonfermata ghalhekk is-sentenza tal-Bord.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info