Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 790

Judgement Details


Date
26/06/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
VINCENTI SULTANA ET vs JOSEPH AQUILINA NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 10B (4), (5), (6) (ILLUM ARTIKOLU 12) ATT XXIII TA' L-1979 - ARTIKOLU 1521 TAL-KODICI CIVILI - ENFITEWSI PERPETWA
Summary
Jekk l-enfitewta jaghzel li ma jezercitax id-dritt li jikkonverti c-cens temporanju f'wiehed perpetwu matul iz-zmien statutorju, ma jfissirx li l-okkupazzjoni tieghu tal-fond tista' tkun pregudikata.Dak li legalment isegwi huwa li jigi svestit mill-kwalita' tieghu ta' enfitewta appena jiskadi t-terminu ta' l-enfitewsi, bid-dritt li jibqa' jokkupah kif ikun qed jokkupah f'dawk is-sitt xhur wara li jkun skada t-terminu tal-koncessjoni enfitewtika. Fl-istess perijodu huwa ovvju li huwa jakkwistal-kwalita' ta' occupier bil-konsegwenza li ghandu l-istess drittijiet bhal kull occupier iehor li l-ligi riedet tittutela. L-artikolu 1521 tal-Kodici Civili ma jistax jinqara wahdu, izda mieghu jridu jinqraw l-emendi kollha li saru ghall-istitut ta' l-enfitewsi li huma intizi biex jinnewtralizzawl-effetti ta' dan l-artikolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info