Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 729

Judgement Details


Date
29/04/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOHN PORTELLI ET NOE vs GUZEPPI CORDINA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 10 (A) TAL-KAP. 109 - KONSORZJU FAMILJARI - SULLOKAZZJONI
Summary
Il-ligi tipprojbixxi illi l-kerrej minghajr il-kunsens espress tas-sid jissulloka l-fond jew icedi l-inkwilinat tieghu, imma ma tipprojbix illi l-kerrej jiggestixxi hanut mikri lilu permezz ta' haddiehor jew li jassocja mieghu lil haddiehor fin-negozju ta' dak il-hanut. Is-sid li jrid jipprova dakli jallega u cjoe' li l-inkwilin, bla kunsens tieghu, ssulloka l-fond jew ceda l-kirja tieghu. Il-prova trid tikkonvinci li g-gudikant illi l-inkwilin ma kienx ghadu, bhala fatt, juzufruwixxi mid-drittijiet lilu kompetenti bhala kerrej. Jekk missier jew omm u uliedhom jghixu flimkien taht saqaf wiehed, jahdmu flimkien minghajr ma edba wiehed minnhom izomm xi gid ghalih wahdu, bejn dawn in-nies titnissel komunjoni familjari tacita jew societas simplex bonorum.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info