Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 720

Judgement Details


Date
29/04/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
NAZZARENO FARRUGIA vs JOHN AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
L-ARTIKOLU 4 (2) TAL-KAP. 199 - QBIELA - RIPREZA TAR-RABA'
Summary
Il-Qorti jehtieg li tezamina sewwa b'mod oggettiv u spassjonat il-htigijiet ta' l-inkwilin ghall-ghixien tieghu, il-mezzi li ghandu u kif id-dhul mir-raba' jincidi fuq il-mezzi. Mhux bizzejjed li mir-raba' l-inkwilin idahhal xi qliegh jew jiehu xi vantagg. Jehtieg li jigi ppruvat li r-raba' jikkostitwixxi mhux biss mezz ta' ghixien ta' l-inkwilin imma tali mezz ikun mezz importanti ghal tali ghixien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info