Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 1996

Judgement Details


Date
29/04/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
ANTONIO DIMECH vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNU - DEPOSITI NECESSARJI - SOSTITUZZJONI - TISWIJA
Summary
Il-kunsens huwa mehtieg anke ghad-depositu necessarju ghaliex anke dan huwa proprjament kuntratt ghalkemm il-kagun tieghu tkun necessita' fatali. Ghal dan id-depositu huwa mehtieg li jkun hemm xi avveniment ta' importanza tant kbira u immedjata illi tkun mehtiega din il-figura guridika. Min isofridanni ghandu jiehu l-mizuri kollha biex id-danni ma jikbrux u ma jistax japprofitta mill-inerzja tieghu biex jirreklama danni li setghu gew evitati. Meta l-oggett danneggat jista' jissewwa minghajrpregudizzju ta' min sofra l-hsara, ir-rizarciment tad-danni huwa ristrett ghall-ispiza ta' riparazzjoni, imma meta l-oggett danneggat ma jistax jissewwa, id-danni ghandhom ikunu l-valur tas-sostituzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info