Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 667

Judgement Details


Date
29/04/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., DE GAETANO VINCENT
Parties
CARMELO WISMAYER NOE ET vs CHEV. ANTHONY FALZON NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FTUH TA' TRIQ - KAZ FORTUWITU - STILLICIDJU
Summary
Is-servitu' ta' stillicidju jorbot lill-fond f'liverll aktar baxx sal-punt li s-sid tal-fond superjuri ukoll, jekk ma jkunx hemm mnejn l-ilma tal-fond tieghu jmur fil-fond inferjuri, jista' dejjen jigi awtorizzat li jaghmel xi haga biex l-ilma mill-fond tieghu jaqa' wahdu naturalment fil-fond inferjuri. Mera l-awtorita' tiftah triq isir akkordju tacitu mas-sidien tal-fond latistanti li huma ma jigux disturbati fit-tgawdija tad-drittijiet taghhom bhala konsegwenza tat-tibdil. Biex ikun hemm il-kaz fortuwitu mhux bizzejjed li jkun avveniment insolitu, sproporzjonat u li jkun prodott mill-forzitan-natura, imma jehtieg li jkun inevitabbli b'mod li ma jistax jigi evitat bil-diligenza ordinarjatal-bonus pater familias.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info