Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 541

Judgement Details


Date
17/06/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
A vs B
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
811(E) - ALIMENTI - ARTIKOLU 20 (1) U 20 (5) - ATT DWAR IZ-ZWIEG - KAP. 255 - KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI PROCEDURA CIVILI - RITRATTAZZJONI
Summary
Meta z-zewg partijiet ikunu in bona fede m'ghandux japplika s-subartikolu 5 ta' l-artikolu 20 jew ahjar ghandhom ghaz-zmien hemm stipulat japplikaw il-principji normali dwar l-alimenti bejn il-mizzewgin. Ir-rimedju ghal ritrattazzjoni jibqa' wiehed straordinarju u l-kazijiet li fihom jista' jinghatakif ikkontemplat mil-ligi ghandhom jigu interpretati ristrettivament. Biex kawza ta' ritrattazzjoni fuq dan il-motiv tirnexxi, irid jintwera li l-Qorti applikat il-ligi hazina fis-sentenza taghha umhux li applikat il-ligi tajba b'mod hazin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info