Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 730

Judgement Details


Date
07/10/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, MANCHE` ALBERT, FILLETTI JOSEPH A.
Parties
LAWRENCE JAMES U JOSEPHINE MIZZEWGIN CAPPELLO vs JOHN U EMMANUELA SIVE LILY MIZZEWGIN MUSCAT, HELEN SIVE ELAINE U STEPHEN AHWA MUSCAT U B'DIGRIET TAT-22 TA' GUNJU, 1995 L-ATTI GEW TRASFUZI F'ISEM HELEN SIVE ELAINE U STEPHEN AHWA MUSCAT BHALA EREDI STANTE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 983 (1), 1002, 1359, 1397 TAL-KODICI CIVILI - KAPPARRA - KONVENJU - KONVENZJONI - LINGWAGG GURIDIKU - SINIFIKAT TA' - VALIDITA' TA'
Summary
L-atturi vendituri fuq konvenju agixxew biex jaghtu esekuzzjoni ghal konvenju. Il-konvenuti eccepewinter alia illi ma kinux tenuti li jersqu ghall-kuntratt definittiv u pprocedew rikonvenzjonalmentghall-hlas lura ta' flus imhallas fuq il-kuntratt. Minn ezami tal-provi, partikolarment dwar diffikulta' dwar it-titolu, il-Qorti ta' l-Appell sabet illi l-konvenuti gustifikati li ma jersqux ghall-kuntratt u l-atturi kkundannati jirrifondu l-flus li rcevew. Iz-zewg sentenzi fihom esposizzjoni dottrinali utili dwar in-natura tal-kapparra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info