Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 719

Judgement Details


Date
07/10/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MANCHE` ALBERT, SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CONNIE MART ANTHONY GALEA U L-ISTESS ANTHONY GALEA, BHALA KAP TAL-KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI U AMMINISTRATUR TAL-BENI PARAFERNALI TA' L-ISTESS MARTU vs JOSEPH GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 843, 873 TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - DEDUZZJONI TA' PRETENSJONI - MANDAT TA' INIBIZZJONI
Summary
L-atturi talbu dikjarazzjoni li l-konvenut ma ddeducewx il-pretensjoni taghhom in gudizio u ghalhekkl-effetti tal-Mandat ta' Inibizzjoni spiccaw. Giet ikkonfermata s-sentenza ta' l-Ewwel Qorti li cahdet it-talbiet attrici. Il-Qorti ta' l-Appell osservat li l-ligi ma tikkontemplax possibilita' ta'mandat kawtelatorju permanenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info