Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 702

Judgement Details


Date
07/10/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MANCHE` ALBERT, FILLETTI JOSEPH A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
LYDIA MART EDWARD RESTALL NEE' FELICE vs ANDREW BEZZINA U JOSEPH FELICE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - AZZJONI DIKJARATORJA - DIGRIET - DIKJARAZZJONI - IMPUNJAZZJONI TA` - IRRITWALITA' TA' - SUBBASTA - TERMINU SABIEX TIGI DEDOTTA
Summary
L-attrici agixxiet sabiex tirrevoka atti subbasta ghaliex ippremettiet illi l-fond li gie ordnat jinbiegh kien jappartjeni lilha. Il-konvenut eccepixxa inter alia illi hija naqset milli tiddeduci l-azzjoni taghha fit-terminu lilha moghti mill-Qorti. Il-Qorti ta' l-Appell laqghet l-eccezzjoni tal-konvenut mhux in bazi ghall-fatt li l-attrici naqset li timpunja l-atti tas-subbasta fit-terminu lilha moghti mill-Qorti imma ghaliex l-azzjoni mhijiex preceduta minn talba deklaratorja li tistabbilixxi l-proprjeta' oggetti tas-subbasta mhijiex ta' l-esekutat imma tappartjeni esklussivament lillha liema difett irrenda l-azzjoni irritwali u ghalhekk irrevokat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti u ddikjarat l-azzjoni attrici irritwali bir-riserva ta' kull azzjoni li setghet tiehu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info