Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 670

Judgement Details


Date
07/10/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
SALVINO BUSUTTIL vs AGOSTINO BALDACCHINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 351 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - INATTIVITA' TAL-KREDITUR ESEKUTANT GHALL-AKTAR MINN SENA - SUBBASTA
Summary
L-attur agixxa biex jitlob dikjarazzjoni ta' nullita' ta' subbasta. L-Ewwel Qorti iddecidiet illi peress illi s-subbasta kienet saret, astjeniet milli tiddecidi l-mertu tal-kawza. Il-Qorti ta' l-Appell irrevokat is-sentenza appellata ghaliex irriteniet illi jekk jirrizulta li l-atti tas-subbasta kienu nulli, dan jista' jaghti ulterjorment lok ghal proceduri ohra gudizzjarji. L-atti gew rimessilill-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info