Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 415

Judgement Details


Date
11/03/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
AVUKAT DOTTOR PIO M. VALLETTA NOE vs JOSEPH TANTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONKORRENZA SLEALI - PROPRJETA' INTELLETTWALI - TRADE-MARK
Summary
Kawza fejn is-socjeta' attrici li tinnegozja bl-isem "McDonald's" agixxiet ghaliex ippretendiet illil-konvenut qed juza kliem u disinji proprjeta' ta' l-atturi. Biex persuna li tinnegozja barraminn Malta, tkun intitolata li titlob li anke f'Malta l-proprjeta' industrijali taghha tigi protetta, anke meta dik il-proprjeta' industrijali taghha tigi protetta, anke meta dik il-proprjeta jista' ma jkollha ebda rilevanza kumercjali f'Malta, allura hija obbligata li titlob ir-registrazzjoni ta' dik il-proprjeta' skond il-modi u l-facilitajet li tipprovdi l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta' Kap. 29. Ghalhekk f'kazijiet bhal dawk in kawza, fejn m'hemmx konkorrenza, il-Kap. 29 jipprojbixxi l-uzu tal-proprjeta' industrijali xorta wahda u jiggarantixxi l-esklussivita' ta' l-uzu b'modassolut, anke fejn mhux biss m'hemmx imma lanqas jista' jkun hemm, konkorrenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info