Referenza: Volum 74 (1990), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 525

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/05/1990
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
BORG COSTANZI VICTOR A.
Partijiet
JOHN GAUCI vs IL-KUMMISSARJU TAT-TAXXI INTERNI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
NE BIS IN IDEM - PROCEDURI PENALI RIPETUTI - RES JUDICATA
Fil-Qosor
Ir-rikorrent kien akkuzat talli, bhala manager jew ufficjal principali ta' azjenda, naqas milli jhallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurta' Nazzjonali ta' l-impjegati. Kien illiberat minn din l-akkuzaghax il-Qorti sabet li ma kienx ufficjal principali. Fi proceduri ohra kien illiberat ukoll minn akkuza ohra talli, fl-istess kwalita' ma ufficjal principali, naqas li jhallas pagi regolarment lill-impjegati, ghax rega' rrizulta li ma kienx ufficjal principali. Meta rega' kien akkuzat talli, fl-istess kwalita' ta' ufficjal principali, kiser disposizzjonijiet ta' l-Att ta' l-1948 dwar it-Taxxa fuq l-Income, huwa pprezenta rikors quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili fis-sede kostituzzjonali taghha ghax allega li kienet qieghda tinkiser il-garanzija li taghtih il-Kostituzzjoni li ebda persuna ma ghandha tghaddi minn darba proceduri ghall-istess reat Kriminali. Il-Qorti kkonkludiet illi l-eccezzjoni ta' res iudicata ghandha tigi mistharrga u deciza mill-Qorti li quddiemha jingieb l-akkuzat u wara, jekk ikun il-kaz, mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali. Jekk dik il-Qorti (jew il-Qorti ta'l-Appell Kriminali, jekk ikun il-kaz) tasal biex tilqa' dik l-eccezzjoni, l-effett immedjat ikun lil-proceduri kriminali ga mibdija ma jkomplux jimxu. b'dan il-mod, id-dritt sancit taht l-art. 39(9) tal-Kostituzzjoni ta' Malta jkun vindikat. Dan id-dritt jista' jinkiser biss jekk, wara li tkun inghatat sentenza finali li fiha jkun gie ddikjarat li l-akkuzat ga ghadda proceduri kriminali ghal dak l-istess reat quddiem qorti kompetenti, huwa jerga' jigi espost ghal proceduri kriminali ohra dwar dak l-istess reat li ghalih huwa ga gie misjub hati jew li minnu ga gie lliberat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni