Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 473

Judgement Details


Date
23/03/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., MUSCAT AZZOPARDI GODWIN
Parties
LAWRENCE ELLUL SULLIVAN NOE vs FRANCIS FLYNN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS - LETTER OF CREDIT - UNIFORM
Summary
Is-socjeta' attrici fitxet ghall-kundanna tal-Bank konvenut sabiex jonora "Letter of Credit" li kienet infethet irrekovabilment minn bank Taljan favur is-socjeta' attrici. il-konvenut eccipixxa li skond il-"Unifrom Customs and Practice for Documentary Credits" ma kienx responsabbli. L-ewwel Qortisabet li dawn il-"Customs and Practise" ma jiffurmawx parti minn dak li z-zewg partijiet ftiehmu fuqhom u lanqas ma huma r-regoli ta' l-ordinament guridiku Malti u ghalhekk ma jistghux jircievu applikazzjoni. Dan gie kkonfermat mill-Qorti ta' l-Appell. Gie michud aggravju tal-Bank appellant li ppretenda li kellu biss funzjoni ta' "Advising Bank' u ghalhekk ma assuma ebda obbligazzjoni versu l-attur. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet li dan kien kontradett mill-istess modus operandi tieghu u konsegwentement ikkonfermat is-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell u kkundannat lill-Bank jonora l-ittra ta' Kreditu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info