Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 426

Judgement Details


Date
16/03/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
GEORGE XUEREB ET vs DOTTOR PHILIP ATTARD MONTALTO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' TA' SENTENZA - TALBA FIL-PETIZZJONI TA' L-APPELL
Summary
Il-Konvenuti appellaw ghaiex irritenew illi s-sentenza ta' l-ewwel Qorti kienet nulla. L-eccezzjonita' nullita' ta' xi att gudizzjarju hija kkunsidrata fl-artikoli 789 u 790 tal-Kap. 12. Partikolarment l-ahhar wiehed, jipprovdi ghal dak li hija l-procedura korretta ta' din il-Qorti ta; l-Appell meta tigi rinfaccjata b'tali eccezzjoni. Hlief ghal dawk l-okkazjonjiet meta n-nullita' tirrigwarda(a) nuqqas ta' gurisdizzjoni (b) nuqqas ta' citazzjoni, u (c) l-illegittimita' tal-persuna, l-eccezzjoni ta' nullita' ma tigix milqugha jekk fis-sustanza taghha, is-sentenza tkun gusta. Talba ta' riforma tas-sentenza ta' l-ewwel Qorti wara sottomissjoni ta' nullita' relattiva m'hiex inkompatibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info