Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 484

Judgement Details


Date
06/04/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
DR. MARK FENECH NOE vs JEAN CLARK
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITTADINANZA - DOMICILJU - GURISDIZZJONI TAL-QRATI MALTIN - OBBLIGAZZJONI LI BIL-FORS GHANDU JKOLLHA EFFETT F'MALTA - PERSUNA TINSAB F'MALTA
Summary
Kawza ghall-hlas ta' bilanc ta' bejgh ta' azzjonijiet. Giet eccepita n-nuqqas ta' Gurisdizzjoni tal-Qrati taghna ghaliex il-partijiet it-tnejn cittadini Inglizi. il-kriterju ghall-gurisdizzjoni ta'dawn il-Qrati fl-art. 742 m'huwiex tat ic-cittadinanza imma d-domicilju tal-persuna konvenuta. Billi l-obbligazzjoni kienet bejgh jew trasferiment ta' azzjonijiet ta' kumpanija Maltija u ghalhekk danit-trasferiment bil-fors ikollu effett f'xi mument f'Malta u eventwalment jigi hawn irregistrat u (b) il-konvenuta tinsab Malta, ma setax ikun dubju li l-gurisdizzjoni kellha tigi ezercitata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info