Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 462

Judgement Details


Date
23/03/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., MUSCAT AZZOPARDI GODWIN, HERRERA JOSEPH A.
Parties
GAETANO ABDILLA NOE vs DOTTOR RICCARDO FARRUGIA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEARER ACCOUNT - DEPOZITI INNOMINATI - TITOLU GHALL-PORTATUR
Summary
Lill-attur insteraq librett ta' Bearer Account u talab lill-Qorti dikjarazzjoni tal-proprjeta' tal-flus depozitati fl-akkont bearer, li l-Bank konvent jigi in perpetwita' inbit milli jirrilaxxja l-flus depozitati fl-akkont Bearer "de quo" u li l-Bank konvenut jirrilaxxja l-flus depozitati fl-akkontlill-attur. Il-Qorti ta' l-appell ikkonfermat is-sentenza tal-Qorti tal-kummerc laqghet l-ewwel zewg talbiet b'dan li l-attur kellu jaghti garanzija adegwata biex i-Bank jigi indenizzat kontra kull danni li jista' jsofri.It-tielet talba giet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info