Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 394

Judgement Details


Date
02/03/1992
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU vs L-AVUKAT DOTTOR HUGH PERALTA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI TA' JATTANZA - PERSUNI ASSENTI MINN MALTA
Summary
L-ewwel Qorti ezaminat l-implikazzjoni ta' l-art 403 li l-azzjoni ta' jattanza ma setghatx tigi proposta kontra persuna assenti. Il-Qorti sabet illi minkejja li l-Avukat Peralta kien fizikament f'Malta meta giet intavolata l-kawza u l-fatt li dan seta' jikkomunika mal-Mandati tieghu bl-akbar facilita', ma kienx jirrndihom prezenti f'Malta. Il-Qorti ta' l-Appell ghalhekk ikkonfermat is-sentenza tal-Qorti tal-Kummerc fis-sens illi l-azzjoni ta' Jattanza kienet imprononibbli kontra l-konvenuti inkwantu assenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info