Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 1, Page 258

Judgement Details


Date
04/05/1992
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
DR. VLADMIR FORMOSA vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FUNZJONI "KWAZI GUDIZZJARJA" - IL-POTER EZEKUTTIV - PRECEDENT - QRATI TA' PRIMA ISTANZA
Summary
Fis-sistema gudizzjarja nostran hu pacifiku li ma jezistix dak li fis-sistema ta' "common law" hu maghruf bhala "the law of precedent" kif lanqas jezisti l-kuncett parallel ta' "stare decisis". Pero'dan jfissirx li Qorti ta' Prim' Istanza tista' tapplika l-ligi kif jidhrilha. Jekk dan il-principju hu essenzjali fil-kamp gudizzjarju l-istess hu hafna aktar essenzjali meta huwa proprju l-Poter Esekuttiv u mhux dak Gudizzjarju li jkun qed jezercita funzjoni "kwazi gudizzjarja" u li jkun suggettghall-iskrutinju tal-Qrati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info