Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 347

Judgement Details


Date
03/02/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
CARMEL SIVE CHARLES BORG vs ANTHONY RESTALL ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GURISDIZZJONI TAL-QRATI ORDINARJI U TAT-TRIBUNAL INDUSTRIJALI
Summary
L-attur kien gie lliberat mill-Qorti tal-Magistrati taht il-povvedimenti ta` l-art. 9 ta` l-Att XIIta` l-1957. Il-Kumpanija konvenuta dehrilha li dik hija dikjarazzjoni ta` htija u talab dikjarazzjoni ghall-kontrarju. Il-Qorti ta` l-Appell li irrevokat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti u rriteniet illi din kienet kompetenza tal-Qrati Ordinarji f'dan il-kaz il-Qorti tal-Kummerc peress illi l-konvenut kien socjeta` kummercjali. Fil-kawza d-dikjarazzjoni li l-Qorti hija mitluba li taghmel tirrigwarda interpretazzjoni ta` artikollu jew artikoli tal-ligijiet u dan jaqa` bla dubju ta` xejn fil-gurisdizzjoni ordinarja tal-Qrati stabbiliti fil-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedura Civili
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info