Reference: Volume 76 (1992), Part No. 1, Section , Page 110

Judgement Details


Date
05/10/1992
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs L-ONOREVOLI DOTTOR JOSEPH BRINCAT U MARIE LOUIS COLEIRO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONVENZJONI EWROPEJA DWAR DRITTIJIET U LIBERTAJIET FUNDAMENTALI - KOSTITUZZJONI - KWERELA - LIBERTA' TA' ESPRESSJONI - MALAFAMA
Summary
Il-mertu kien dwar procediment "ex officio" mill-Pulizija minghajr kwerela ghall-kawza ta' Malfama.Il-Qorti Kostituzzjonali rriteniet illi ma kienx hemm dubju li l-persuni li lilhom gew attribwiti l-fatti allegatament malafamanti mill-Istampa ta' l-intimati kellhom kull dritt li jagixxu biex jipprotegu r-reputazzjoni taghhom - imma meta dan m'ghamluhx, allura l-azzjoni prezenti maghmula mill-Pulizija ex officio hija maghmula mhux tipprotegi dawk ir-reputazzjonijiet (parti integrali mill-valuripersunali u individwali) imma fl-interess tas-socjeta' li fil-kuntest prezenti huwa interess socjali li facilment huwa riducibbli ghal interess statali. L-intromissjoni tal-Pulizija fil-liberta' ta'l-espressjoni f'dan il-kaz ghalhekk mhix diretta biex tilhaq xi wiehed mill-iskopijiet legittimi ta' natura pubblika, li jsemmu l-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni. L-azzjoni tal-Pulizija mhix necessarja f'socjeta' demokratika. Il-Qorti Kostituzzjonali ghalhekk sabet illi l-azzjoni mehuda mill-Pulizija ma kenitx konformi mal-liberta' ta' espressjoni protetta mill-art. 41 tal-Kostituzzjoni u mill-artikolu 10 ta' l-Att XIV ta' l-1987.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info