Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 330

Judgement Details


Date
25/01/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., MUSCAT AZZOPARDI GODWIN
Parties
JOSEPH FELICE PACE NOE vs ALBERT MIZZI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AIRWAY BILL - DANNI - TERMINU LI FIH JISTA` JSIR COMPLAINT - WARSAW RULES
Summary
Kawza fejn l-assikuratur surrogat fid-drittijiet ta` l-assikurat agixxa biex jirkupra danni minnu pretizi ghal nuqqas ta` merkanzija. Il-Qorti ta` l-Appell irrevokat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti ghaliex sabet illi ma gietx osservata disposizzjoni ta` l-Airway Bill li kien jipprovdi illi l-complaint kellu jsur bil-miktub immedjatament mal-konsenja jew l-aktar tard erbatax-il jum minn meta kienu gew ricevuti l-oggetti. Ghalkemm irrizulta illi dan sar bil-miktub, ma sarx fit-terminu u b'hekk it-talbiet attrici gew michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info