Reference: Volume 76 (1992), Part No. 1, Section , Page 94

Judgement Details


Date
29/04/1992
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH AZZOPARDI vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KJAMATA FIL-KAWZA - RESPONSABBILITA' TA' L-ISTAT GHAL KSUR TA' IMPJEGAT TIEGHU
Summary
Appell minn decizjoni tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili fejn cahdet it-talba ghall-kjamata fil-kawza.Il-principju kostituzzjonali korrett huwa li l-Istat huwa dejjem responsabbli li jara li ebda impjegat tieghu ma jikkommetti ksur kostituzzjonali u li jaghmel tajjeb lill-vittma ghal dak il-ksur. Imma dan ma jfissirx b'ebda mod illi allura l-persuna fizika li tkun attwalment ikkommettiet il-ksir,hija mehlusa minn kull responsabbilita' kemm fil-konfront ta' l-Istat, li tieghu tkun impjegata, jewanke tal-vittma li batiet il-konsegwenzi ta' dak il-ksur. Giet ghalhekk revokata d-decizjoni u ordnata l-kjamata fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info