Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 2, Page 293

Judgement Details


Date
22/01/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., MUSCAT AZZOPARDI GODWIN
Parties
ANTHONY CASSAR ET NOE vs VINCENT AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI MGHAXIJIET KONSEGWENTI GHAL MIN JOHROG INGUSTAMENT IL-MANDAT - PENALI KONSEGWENTI GHALL-HRUG B'QERQ TA` MANDAT TA` IMPEDIMENT TAS-SAFAR
Summary
L-artikolu 886 u 867 tal-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedura Civili jaghmlu distinzjoni: l-art 866 jitkellem dwar il-penali komminabbli mill-Qorti fuq min jottjeni Mandat bil-qerqu jghid li tali penali tista` b'ordni tal-Qorti tigi mhallsa lill-persuna li kontra taghha jew kontra l-bastiment taghha l-mandat ikun hareg, barra minn kull azzjoni ghal danni u mghaxijiet. L-artikolu 867 imbaghad jghid illi fil-kazijiet kollha li fihom mandat ta` impediment tas-safar jigi ddikjarat bhala li gie miksub ingustament, il-parti li tkun talbet il-hrug tal-mandat tista` tigi mgieghla thallas id-danniu l -imghax. Minn din id-distinzjoni hu desumibbli li t-talba ghal penali hi limitata a favur tal-persuna li kontra taghha jew kontra l-bastiment taghha l-mandat ikun hareg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info