Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 1, Page 196

Judgement Details


Date
20/01/1992
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI FRANK G.
Parties
A vs B
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI
Summary
Ir-rimedju ta' ritrattazzjoni hu wiehed straordinarju in kwantu jikkostitwixxi deroga tal-principjuilli sentneza li saret res judicata ghandha l-forza ta' ligi bejn il-kontendenti. Hu rimedju li ghalhekk hu biss moghti u jista' jigi invokat fil-kazijiet specifici elenkati fil-ligi li ghandhom jiguinterpretati ristrettivament. Fil-kaz ta' ritrattazzjoni bbazata fuq applikazzjoni hazina tal-ligi, il-fatt kif gew stabbiliti fis-sentenza li taghha tkun qed tintalab ir-ritrattazzjoni m'humiex aktar sindakabbli, u jkun hemm biss lok ghar-ritrattazzjoni jekk, fuq dawk il-fatti kif jirrizultaw pruvati. Il-Qorti applikat artikolu tal-ligi iehor li kellu jkun proprjament applikat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info