Reference: Volume 76 (1992), Part No. 2, Section 1, Page 273

Judgement Details


Date
19/08/1992
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
PERIT ANTHONY STIVALA ET vs GERALD DE TRAFFORD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI KOLLETTIVA - DIKJARAZZJONI
Summary
Meta jkun hemm aktar minn attur wiehed, u l-oggett tat-talba ta` kull attur huwa differenti, ma tkunx saret kawza wahda, izda daqstant kawzi daqs kemm hemm atturi, ghalkemm dawn il-kawzi jitressqu b'citazzjoni wahda. Meta jitressqu diversi kawzi b'citazzjoni wahda, kull attur ghandu jikkonferma bil-gurament il-paragrafu jew paragrafi tad-dikjarazzjoni li jkun fihom il-fatti dwar il-kawza tieghu.Biex jista` jinghad li hemm l-unita` ta` kawza ghal diversi atturi, dawn iridu ma jkunux jistghu jagixxu singolarment billi d-dritt ta` azzjoni ta` kull wehed minnhom ma jkunx jista` jigi ezercitat minghajr il-kunsens ta` l-iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info