Reference: Volume 74 (1990), Part No. 3, Section , Page 508

Judgement Details


Date
04/05/1990
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ALFRED PISCOPO vs DIRETTUR TAS-SERVIZZI SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GUSTIFIKAZZJONI - KONTUMACJA
Summary
Meta l-konvenut ma kellu ebda mezz biex jipprezenta nota ta' eccezzjonijiet waqt lil kien ghadu ghaddej it-terminu ghax ma kienx personalment ircieva kopja tac-citazzjoni, ghandu jinghata terminu gdidsabiex jipprezenta l-eccezzjonijiet, anke jekk ic-citazzjoni ma kinitx waslet f'idejh minhabba traskuragni jew inkompetenza ta' l-impjegati tieghu stess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info