Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 138

Judgement Details


Date
01/01/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JESSIE FLERI SOLER ET vs JESSIE PHILIPS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Meta l-fondatur ta` fedekommess ikun uza espressjoni generika li biha huwa jkun irrimetta ruhu ghar-regoli tas-successjoni "ab intestato", allura l-ligi applikabbli hi dik li tkun vigenti fiz-zmien tas-sostituzzjoni, u mhux dik vigenti fiz-zmien tal-fondazzjoni. F'materja fedekommissarja is-sostituzzjoni volgari anomala tacita tissubentra u hemm lok ghaliha biss meta ma jkunx hemm lok ghad-drittta` rapprezentazzjoni. Jekk tintalab id-divizjoni ta` xi fondi fedkommissarji, u fosthom ikun hemmxi fondi li dwarhom ma jkunx hemm prova li huma fedekommissarji, dawn ma ghandhomx jitqiesu li humafedekommissarji; u l-partijiet ma huwiex prekluzi milli jissollevaw din il-kwistjoni bil-fattt li huma jkunu ga dikjaraw jew ammettew li dawn il-fondi huma fedekommissarji. L-konsegwenza, pero`, ta`dan in-nuqqas ta` prova tan-natura fedekommissarja ta` dawk il-beni mhijiex dik illi l-beni jibqghukomuni, imma li tigi michuda t-talba ghad-divizjoni in kwnatu tirrigwarda dawk il-fondi; u fl-istesshin issir rizerva ghad-drittjiet tal-interessati ghall-eventwalita` li in segwitu jirrizulta li dawk il-fondi huma fedekommissarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info