Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 19

Judgement Details


Date
20/01/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
AZZARENO DESIRA vs VICTOR LUNGARO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 572 TAL-KODICI CIVILI - SPOLL
Summary
Min ghandu taht idejh raba' b'titolu ta' lokazzjoni ghandu l-pussess mehtieg biex ikun jista' jezercita l-azzjoni ta' spoll recenti kontra min, "marte proprio", jinpussessa ruhu minn dak ir-raba' u jipprivah mid-dgawdija tieghu. Kwantu ghall-element tal-vjolenza jew klandestinita', il-fatt li l-ispoll isir kontra l-volonta' tad-ddetentur tar-raba' jikkostitwixxi l-vjolenza, u dan hu bizzejjed biex jaghti dritt ghal din l-azzjoni. U eta jirrikorri l-element tal-vjolenza ma hemmx bzonn li l-gudikant jokkupa ruhu minn dak tal-klandestinita'; ghax il-ligi taghna, ghall-finijiet tal-azzjoni ta' spoll privileggjat, tikkunsidra sufficjenti li jkun hemm ir-rekwizit tal-vjolenza jew tal-klandestinita' u mhux li jkun hemm iz-zewg rekwiziti f'daqqa. Irid jirrikorri wkoll l-element taz-zmien, jigifieri li l-azzjoni tigi ezercitata fizmien xahrejn mill-att li bih ikun gie komess l-ispoll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info