Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 127

Judgement Details


Date
21/04/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
DOLORES TABONE ET vs SALVATORE DEGABRIELE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SOLUTI RENTENTIO" - ART. 1070 TAL-KODICI CIVILI - IMGHAX - OBLIGAZZJONI NATURALI - PRESKRIZZJONI - RIPETIZZJONI TA` INDEBITU - SELF - UZURA
Summary
Min jiltob lura l-uzura li jkun hallas ma jkunx qieghed jezercita l-azzjoni ta` ripetizzjoni ta` indebiu mhallas bi zball, imma jkun qieghed jitlob flus li hu hallas ghal kawza inezistenti, ghax illecita u projbita mil-ligi. Ghaldaqstant, ghal din l-azzjoni mhux applikabbli l-preskrizzjoni ta` sentejn li tolqot l-azzjoni ta` ripetizzjoni ta` indebitu, imma dik ta` tletin sena li tolqot l-azzjonijiet in generali li ghalihom mhux stabbilit xort'ohra. Kontra din l-azzjoni lanqas hi fondata l-eccezzjoni tas-"soluti retentio"; is-somma mhallsa bhala uzura ghandha tigi restitwita lil min hallashau ma tista` qatt tifforma oggett ta` obligazzjoni naturali. Il-massima li l-imghax ma jiddekorrix sakemm il-kreditu dovut ma jkunx likwidu mhux assoluta u jista` jkun hemm kazijiet fejn fik il-massimama tircevix applikazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info