Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 13

Judgement Details


Date
20/01/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Parties
FEDERICA CIAPPARA vs CARMELO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-komproprijetarju ta' fond li jrid jagixxi kontra persuna li fil-bini taghha uzurpat bicca mill-fond li minnu dak il-komproprijetarju ghandu sehem, biex jigi reinterat fid-drittijiet tieghu fuq dakil-fond, ma ghandux bzonn iharrek lil dawk il-persuni l-ohra li ghandhom interess f'dak il-fond. Joghgobhom jew ma joghgobhomx dawk l-interessati l-ohra li jagixxu biex jissalvagwardaw id-drittijiettaghhom, dak il-komproprijetarju ghandu kull interess u dritt li jagixxi ghal dak li hu dritt tieghu. Ghaldaqstant jekk huwa jitlob kontra l-uzurpatur id-demolizzjoni tal-bini li jkun ghamel fuq l-art uzurpata u r-reintegrazzjoni tieghu fid-drittijiet tieghu fuq dik l-art, mhix attendibbli l-eccezzjoni illi l-gudizzju mhux integru ghax ma giex propost mill-persuni l-ohra nteressati f'dik l-art ukoll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info