Reference: Volume 44E (1960), Part No. 4, Section , Page 1001

Judgement Details


Date
26/11/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs FRANCESCA MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SHORT TITLE" - ART. 10 TAL-KAP. 102 - PROSTITUZZJONI - PROVI
Summary
Id-dispost tal-ligi li tipprojbixxi lis-sid, jew kull min ghandu taht idejh l-amministrazzjoni ta' dar jew fond iehor, li xjentement jaghti b'kiri jew jippermetti l-uzu taghhom ghal skop ta' prostituzzjoni jew skopijiet ohra immorali, japplika anki ghall-kaz ta' mara li tkun is-sid ta' post u fih tipprostitwixxi ruhha hija biss. Ma hux argument kuntrarju ghal din l-konkluzjoni x-"short title" tal-ligi, li hu dak ta' qirda tal-kummerc fil-prostituzzjoni", ghaliex apparti li x-"short title" ma hux dejjem komprensiv tal-ipotesijiet kollha tal-ligii li lilha jkun gie moghti, hemm ukoll ir-riflessilli s-sid ta' fond, li tkun mara dedita hi stess ghall-prostituzzjoni f'dak il-fond, qeghdha wkollprezumibbilment taghmel kumerc ill-prostituzzjoni, ghad li taghha nnifisha. Fl-appell ma jistghuxjingiebu provi li ma gewx prodotti quddim l-Ewwel Qorti, jekk ma jirrikorri ebda motiv legali ghall-produzzjoni ta' dawn il-prova. Jekk mbghad, f'kawza li saret quddiem il-Qorti Istruttorja, id-difiza tkun irrizervatl i taghmel il-provi taghha fi stadju iehor tal-kawza, u jekk il-kaz jigi rimess lill-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Kriminali Gudikatura, id-difiza ma titlobx li ggib il-provitaghha, anzi tirrietti ruhha, a tistghax tigi ammessa ggib dawk il-provi fl-appell, billi ma jkun jirrikorri ebda motiv ghall-produzzjoni fit-tieni istanza ta' provi l ma sarux fil-prima istanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info