Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 76

Judgement Details


Date
07/04/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PROF. DR. JOSEPH GALEA, M.B.E. vs SALVATORE GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10(A) TAL-KAP. 109. - ART. 1653 TAL-KAP. 23 - BORD TAL-KERA - DANNI FIL-FOND MIKRI - HANUT - LOKAZZJONI - TIBDIL STRUTTURALI
Summary
L-interpretazzjoni tal-pattijiet fi skrittura ta' lokazzjoni tikkostitwixxix punt ta' ligi. Biex il-lokatur ikun jista' jirrifjuta r-rilokazzjoni lill-kerrej minhabba hsara maghmula minnu fil-post mikri, il-ligi tezigi illi l-hsara ikun "hafna", "considerable". Jekk fond jigi mikri bhala hanut, ghad li jkun ukoll adibit ghall-abitazzjoni, u l-uzu tal-fond bhala hanut ma jkunx limitat ghal partideterminata tal-fond, il-kerrej ma jikserx il-pattijiet tal-lokazzjoni billi juza bhala hanut ankixi parti ohra tal-fond, sakemm b'dan l-uzu hu ma jikserx xi projbizzjoni li tkun saritlu fil-kuntratt tal-lokazzjoni. Apparti minn patti espressi, il-kerrej ma jistghax, waqt il-kiri, jaghmel tibdilfil-fond minghajr il-permess tas-sid; dan, pero', ma jfisserx illi l-kerrej ma jista' jaghmel ebda modifika fil-fond, anki jekk tkun necessarja jew utili ghad-dgawdija tieghu. Hu jista' jadatta l-haga ghall-konvenjenzi u l-bzonnijiet tieghu, salv li fi tmiem il-kirja huwa jerga jqieghed kollox fl-istat pristinu, jekk hekk ikun jezigi s-sid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info