Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 105

Judgement Details


Date
21/04/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED
Parties
AVUKAT DR MAURICE AGIUS VADALA` NE vs ANTHONY CAMILLERI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CARGO CLEARANCE & FORWARDING AGENTS (BURDNARA) REGULATIONS 1957" - BURDNARA - LICENZA
Summary
Fis-sistema tal-ligi taghha, fin-nuqqas ta` dispozizzjoni eccezzjonali espressa, enti guridiku ma jistghax jikkuntraji responsabbilita`penali, partikularment meta si tratta ta` reat li jkun kunsidrat"delitt". Kwindi , l-obligu tal-ezekuzzjoni u l-osservanza tar-regolamenti, u tal-kondizzjonijiet annessi ghal kull licenza taht r-Regolamenti tal-Burdnara, jinkombu lit-titolari tal-licenza bhala persuna fizika f'isimha propju u mhux f'isem l-enti li hi tirrapprezenta. Ghaldaqstant, enti guridikuma jistghax jottjeni licenza biex jagixxi ta` burdnar. Skond ir-regolamenti tal-Burdnara, licenzif'isem ditti ma jinhargux.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info