Reference: Volume 44E (1960), Part No. 4, Section , Page 984

Judgement Details


Date
19/11/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LEARNER" U "APPRENTICE" - ART. 2 TAL-ATT X TAL-1952 - G.N. 214 TAL-1952 U 210 TAL-1957
Summary
Ghalkemm il-ligi tiddistingwi bejn "bearer" u "apprentice", fis-sens ta' certi dettalji teknici, pero' in sostanza t-tnejn huma ntizi biex jigu mghallma. Persuna li tkun impjegata biex taghmel xogholli minnu ma tkun qeghhda titghallem xejn ma hix "learner" , u kwindi l-paga li dik il-persuna jmissha tircievi minn ghand il-principal ghal dak ix-xoghol ma taqghax taht ir-regolamenti li huma applikabbli fil-kaz ta' "learners".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info