Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 39

Judgement Details


Date
10/02/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
DAVID FARRUGIA vs ARONNE ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - "DECONTROL" - BORD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
Biex "alternative accomodation" titqies li mhix "suitable", bizzejjed illi ma tkunx tali taht anki wiehed biss mill-aspetti li ghandhom jigu kunsidrati skond il-ligi. U ghalhekk, jekk il-Bord tal-Kera jkun irritjena l-fond offert bhala "alternative accomodation" mhux "suitable" ghal dak li hu "character", il-kwistjoni dwar il-kera mhix indispensabbli. Imma, apparti dan, fond li hu "decontrolled", u li hu offert bhala "alternative accomodation" "sic et simpliciter", ma jistghax jitqies li hu "suitable" ghal dak li hu kera; u appena jista' jinghad li hu verament "available" ghall-kerrej fis-sens li dik il-kelma ghandha tkun ragjonevolment interpretata. Ladarba l-Bord tal-Kera jkun iddeciedatajjeb il-punt ta' ligi li ta lok ghall-appell, il-Qorti tal-Appell ma tistghax tiehu konjizzjoni tal-kwistjonijiet ta' fatt, u ma tistghax, fl-ezami - tal-korrettezza o meno tal-punt ta' ligi, tiehuf'kunsiderazzjoni fatti li ma kienux quddiem il-Bord.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info