Reference: Volume 74 (1990), Part No. 3, Section , Page 481

Judgement Details


Date
27/03/1990
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MANCHE` ALBERT
Parties
JOHN MUSCAT U ERMINIA ROBERTA SIVE ROBERTA BUTTIGIEG GHAL KULL INTERESS LI JISTA' JKOLLHA vs RACHELLE BUTTIGIEG U GASTON BUTTIGIEG U PAUL CAMILLERI GHAL KULL INTERESS LI JISTA' JKOLLHOM
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS GURIDIKU BIEX TISTITWIXXI AZZJONI
Summary
Sentenza Preliminari dwar nuqqas ta' interess guridiku biex tigi istitwita l-azzjoni. L-interess irid ikun a) guridiku, jigifieri d-domanda jrid ikun fiha ipotesi ta' l-ezistenza ta' dritt u l-vjolazzjoni tieghu; b) dirett u personali: fis-sens li huwa dirett meta jezisti fil-kontestazzjoni jew fil-konsegwenzi taghha, personali fis-sens li jirrigwarda l-attur, hlief fl-azzjoni popolari; c) attwali fis-sens li jrid johrog minn stat attwali ta' vjolazzjoni ta' dritt, jigifieri l-vjolazzzjoni attwali tal-ligi trid tikkonsisti f'kondizzjoni posittiva jew negattiva kontrarja ghall-godiment ta' dritt legalment appartenenti jew spettanti lid-detentur. Il-Qorti sabet illi l-attrici ma kellhiex interess guridiku biex tistiwixxi l-azzjoni u b'hekk cahdet it-talbiet taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info