Reference: Volume 44E (1960), Part No. 4, Section , Page 958

Judgement Details


Date
17/10/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs GRAZIO PACE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 57 U 60 TAL-KAP. 68 - AVVIZ LILL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - REG. 25 TAR-REGOLAMENTI TAT-TRAFFIKU - TRAFFIKU - TRASFERIMENT TA' VEJIKOLU TAL-MUTUR
Summary
Ir-regolament li jobliga lil kull min ikun xtara jew li tkun giet lilu traferita vettura tal-mutur li jaghti avviz bil-miktub lill-Kummissarju tal-Pulizija, biex il-licenza tigi registrata f'ismu u jhallas id-dritt tat-trasferiment, tissupponi li jkun sar negozju u trasferiment li jista' jkollu effetti guridici. U billi kull trasferiment ta' vejikolu tal-mutur irid isir, skond il-ligi, per mezz ta' skrittura, u fin-nuqqas ta' din l-iskrittura ma jiswiex, u dan in-nuqqas igib nullita' jew inezistenza "ipso jure" tal-istess trasferiment, min ikun akkwista karrozza tal-mutur minghajr skrittura ma jikkommettix il-kontravvenzjoni ta' min jonqos li jaghti lill-Kummissarju tal-Pulizija l-avviz fuqimsemmi
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info