Reference: Volume 74 (1990), Part No. 3, Section , Page 474

Judgement Details


Date
16/03/1990
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
A vs B
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADULTERJU - ECCESSI - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - KURA U KUSTODJA TAL-MINORENNI - MANTENIMENT - MOHQRIJA - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Kawza dwar Separazzjoni Personali fejn il-Qorti sabet tort u htija taz-zewg partijiet. Dwar allegazzjoni ta' Adulterju, il-Qorti irritjeniet illi jridu jingiebu provi pjuttost sodi u ma tistax taccetta l-allegazzjoni meta ma titressaqx xiehda fuq il-punt. Kura u kustodja tal-minorenni giet fdata lill-omm b'access lill-missier. Dwar Manteniment kienet tal-fehma illi sakemm il-mara tibqa' tahdem,zewgha ma ghandux ihallasha manteniment, pero' ghandu jhallasha f'kaz li hija tieqaf mix-xoghol. Il-qorti tat ukoll provvediment dwar il-likwidazzjoni tal-kumunjoni ta' l-akkwisti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info