Reference: Volume 43A (1959), Part No. 1, Section 1, Page 55

Judgement Details


Date
19/01/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EMMANUELE SCICLUNA vs AVUKAT DR. SPIRIDIONE CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ELECTA UNA VIA" - ART. 1112 KAP. 23. - BEJGH - EZEKUZZJONI SPECIFIKA - GUDIKAT - KUNTRATT - PATT KOMMISSORJU - REXISSJONI
Summary
Il-patt kommissorju jaghti lill-kontraent wiehed, kontra l-kontraent l-iehor inadempjenti, ix-xeltali jitlob jew ir-rizoluzzjoni tal-kuntratt jew l-ezekuzzjoni tieghu. Hu generalment ammess, f'din il-materja, illi l-fatt li l-kontraent jagixxi, l-ewwel, ghall-ezekuzzjoni tal-kuntratt, ma jipprekludiehx li, mbghad, jippromwovi l-azzjoni ghar-rizoluzzjoni; u viceversa; ghalkemm jista' jkun hemm kazijiet fejn l-inkompatibbilita' bejn domanda u ohra tista' ggib ir-recess minn wahda minnhom. Fil-kaz ta' min jitlob l-ezekuzzjoni tal-kuntratt, l-ewwel, u wara jitlob ir-rexissjoni tieghu, pero', din l-inkompatibbilita' bhala massima, ma tirrikorrix. Imma ma hemmx lok aktar ghal din ix-xelta, ossija ozzjoni, tal-kontraent, jekk fuq l-azzjoni l-ewwel maghzula jkun intervjena gudikat favorevoli ghalieh bejnu u l-kontraent l-iehor; ghax allura jidhol l-element tal-pregudizzju tal-kontraent l-iehor, in kwantu li dan jitlef il-pozizzjoni stabbilita bil-gudikat. L-azzjoni, ghalhekk, hemm lok ghaliha waqt li l-ewwel kawza tkun ghadha miexja, imma mhux wara li tkun giet maqtugha b'sentenza li ghaddiet f'gudikat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info